ATK Güvenlik

Çözümlerimiz

Geçiş Kontrol Sistemleri

Geçiş Kontrol Sistemleri

Giriş çıkışların yoğun olduğu bina ve alanlarda, kontrollü geçiş sayesinde güvenliğin ve düzenin sağlanması amacıyla, personel devamlılığını takip etmek veya yetkilendirme yoluyla kimin hangi kapı veya geçişleri kullanıp kullanamayacağını önceden belirlemekte kullanılabilir. Ziyaretçi veya personelin tüm giriş çıkış hareketleri dijital ortamda kaydedilip raporlanarak güvenlik veya muhasebe programlarıyla entegre edilebilir. Geçiş kontrol sistemi bilgisayar tabanlı olabileceği gibi bağımsız olarak da çalışabilir. Tanıtma yöntemi olarak, parmak izi, iris tarama (göz otarama), kartlı sistem veya biyometrik tanıma (yüz tanıma) kullanılabilir. Turnike sistemi geçişlerde sağladığı düzen itibariyle giriş çıkışlarda en çok tercih edilen sistemdir.

Araç Geçiş Kontrol Sistemleri

Artan araç sayısı park alanlarını ihtiyaç haline getirmiştir. Kapalı ve açık otopark alanlarına giriş çıkışın düzenlenmesi kayıt altına alınması, otomatik ve hızlı bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Gerekli yetkilendirme ile önceden belirlenen araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmesi bina güvenliğini önemli bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca giriş ve çıkışlar araç tanıma sistemi ile kayıt altına alınabilmekte ve genel güvenlik sistemiyle entegre edilerek, veri tabanından raporlanabilmektedir.

ATK Güvenlik Teknolojileri ihtiyaca yönelik olarak farklı çözümler üreterek sistemlerinizi projelendirmekte ve uygulamaktadır.

Kartlı Geçiş Sistemleri

Entegre elektronik güvenlik sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan Geçiş Kontrol Sistemleri, kamusal binalarda, çeşitli işletme, hastane, okul, yurt, laboratuar, fabrika ve özel alanlarda, residence, alışveriş merkezleri vb., insanların yoğun olduğu alanlarda girişçıkışların denetlenmesi, yetkili olmayan kişilerin engellenmesi, yüksek güvenliğin sağlanması ve bu bilgilerin elektronik ortamda raporlanabilmesi amacı ile oluşturulmuştur.

X

Bilgi Talep Formu